VỤ ÁN ĐỒNG TÍNH NỮ THỜI HẬU LÊ

Hồng Đức Thiện Chính Thư là một văn bản luật cổ của triều Hậu Lê. Tuy ghi tiêu đề là “Hồng Đức” (1470 – 1497, Lê Thánh Tông) nhưng còn có luật lệ của các niên hiệu: Quang Thuận (1460 – 1469, Lê Thánh Tông), Hồng Thuận (1510 – 1516, Lê Tương Dực), Đại Chính (1530 – 1540, Mạc Thái Tông) và Quảng Hòa (1541 – 1546, Mạc Hiến Tông). Trong đó có nhiều vụ án và vụ án đồng tính nữ được trình bày như sau:

“Ngày 20 tháng 4 năm Hồng Đức thứ 7 (1476) ban bố:

7. Hai người con gái ở chung với nhau, 1 người có thai rồi sinh con:

Hai người con gái ở chung với nhau, một người đã có chồng, uống thuốc tráng dương, vừa lúc sạch kinh được tinh khí của chồng liền có thai. Ngay khi đó người chồng phải đi xa, dục tình của người đàn bà đang mạnh bèn giao hợp với người con gái ở cùng nhà, cô này cũng vừa sạch kinh được truyền tinh khí của đàn ông dẫn đến có thai.

Đến tháng đẻ, mọi người cho rằng cô này ngoại tình nên tố cáo lên nha môn tội không chồng mà có con. Người con gái đó không nhận bèn kêu oan lên quan trên rằng: 2 chị em cùng ở với nhau, đi thì cùng đi, nằm thì cùng nằm đã có chị gái làm chứng.

Quan khám thấy vậy bèn sai bế đứa trẻ đến xem, thấy nó mềm nhũn như không có xương, ngờ rằng không phải giao hợp với đàn ông, liền tra hỏi rằng: 2 chị em ở chung có giao hợp với nhau không? Cô em gái đáp: Có. Lại hỏi: Cô chị gái có chồng chưa? Đáp rằng: Có. Lại hỏi: Ngày nào chồng cô lớn đi xa và ngày đó chị gái có giao hợp với em không? Đáp rằng: Có. Lại hỏi: Ngày đó kinh nguyệt thế nào? Đáp rằng: Vừa mới sạch kinh.

Quan khám án phán xử rằng: 2 người đàn bà giao hợp với nhau, sinh con, đứa trẻ tất không xương. Nguyên người chị gái nhận tinh khí của chồng mà có thai. Nếu không truyền tinh khí của chồng cho người khác thì chính mình đã có thai. Nay đã truyền tinh khí của chồng cho cô em nên cô em có con, đứa trẻ tất hình hài sẽ giống chồng cô chị và sẽ không xương là do cô chị truyền tinh khí cho. 

Đến khi đứa trẻ 3 tuổi diện mạo giống hệt chồng cô chị, không may đứa trẻ đó chết yểu, mổ ra xem thì quả là không có xương, thế rồi đồn đãi chuyện 2 người con gái giao hợp với nhau, sinh ra đứa con không xương, sự gian dâm không có dấu tích, người đời dễ vu oan, vì nếu có sự gian dâm thì khám nghiệm đã có bằng cớ”.

Nguồn:

Hồng Đức Thiện Chính Thư, Nguyễn Sĩ Giác dịch, Nam Hà ấn quán, 1959 / Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *