Vài tư liệu ảnh về hải chiến Trường Sa 1988 từ phía Trung Quốc

Vài tư liệu ảnh về hải chiến Trường Sa 1988 từ phía Trung Quốc. (Xem để biết, không phải để tổ lái).

Một thực tế là đa số tư liệu ảnh về trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988 là từ phía Trung Quốc, do họ là bên chủ động tấn công nên có chuẩn bị về mặt hình ảnh. Trong này gồm một số tư liệu ảnh lấy từ Baidu, Jianglishi,…và một số diễn đàn quân sự Trung Quốc về trận chiến và việc xây dựng nhà giàn trên các đảo chiếm trái phép sau năm 1988 (có lẽ nên thêm dấu gạch đỏ vào giữa). Bên cạnh đó là một số hình ảnh tưởng niệm liệt sĩ của chúng ta trong năm 1988.

Leave a Reply

Your email address will not be published.