NẾU SAU NÀY CÓ CON TÔI SẼ DẠY CON MÌNH…

NẾU SAU NÀY CÓ CON TÔI SẼ DẠY CON MÌNH…

—————
1. Nam nữ bình đẳng.
2. Trở nên mạnh mẽ để chịu được áp lực của cuộc sống.
3. Học cách yêu lấy bản thân mình.
4. Học cách chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.
5. Dạy con biết tự tin.
6. Ý nghĩa và giá trị của một con người.
7. Biết kiên nhẫn và luôn không ngừng học hỏi.
8. Phải hiểu rõ bản thân, chấp nhận được những khuyết điểm của bản thân.
9. Dạy con cách đối xử nhẹ nhàng với người khác và sống chính trực.
10. Phải làm bài tập về nhà đầy đủ, không thích cũng phải làm đầy đủ.
11. Dạy chúng cách tự lập.
12. Phải biết yêu đời.
13. Không được làm những chuyện trái pháp luật, phải làm một người đoan chính có đạo đức.
14. Cố gắng làm người tốt, làm một người dịu dàng.
15. Can đảm đối mặt với việc thất bại.
16. Dạy nó đừng làm một người tốt hoàn toàn.
17. Phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân.
18. Phải biết phân biệt phải trái, phải có lòng tin ở bản thân.
19. Nếu là con gái: Quý trọng bản thân, tự bảo vệ chính mình.

Nếu là con trai: Phải biết tôn trọng phụ nữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *