Từ thiện lên đồng: Bi kịch của một xã hội Philistine

Từ thiện lên đồng: Bi kịch của một xã hội Philistine

#WedNonQuora #TornadSpiderum
Self-help có câu chuyện về cậu bé và con sao biển, ý nói rằng làm từ thiện dù nhỏ đến mấy cũng đều mang lại giá trị tốt đẹp. Sơ lược câu chuyện như sau:

Thuỷ triều rút, có hàng nghìn con sao biển mắc cạn, có cậu bé ra nhặt một con sao biển để ném lại xuống biển.

Một người đàn ông thấy thế cười nói. “Ở đây có hàng nghìn con mắc cạn, cháu làm thế không thay đổi được gì cả.”

“Có chứ, ít nhất cháu làm thay đổi cuộc đời của con sao biển này.” Cậu bé đáp.

Và tất nhiên, đặc trưng của self-help là càng đọc càng làm người ta ngu đi, vậy nên một khi có người thực hành được thứ này thì bất kì cái gì xảy ra sau đó đều không nên lấy làm lạ.
Không hư cấu như câu chuyện… More

Từ thiện lên đồng: Bi kịch của một xã hội Philistine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *