Bản thân chúng ta cũng chẳng biết mình đang làm gì và làm có đúng…

Trong khi thực tế, bản thân chúng ta cũng chẳng biết mình đang làm gì và làm có đúng…

Trong khi thực tế, bản thân chúng ta cũng chẳng biết mình đang làm gì và làm có đúng không vì đơn giản chúng ta chỉ làm theo những gì số đông đã làm như một mặc định của bản thân vậy.

Chuyện kể rằng, có một nhóm nhà khoa học đã làm một thí nghiệm cho 5 con khỉ nhốt vào trong cùng một căn phòng. Ở giữa căn phòng có để một cái thang và một nải chuối chín trên đỉnh của cái thang đó. Mỗi khi có một con khỉ trèo lên muốn lấy nải chuối thì thì người ta sẽ phun nước lạnh vào bốn con khỉ còn lại khiến chúng phải khổ sở khi chịu hậu quả của con khỉ đó gây ra
Sau đó, cứ con khỉ nào mà có ý định trèo lên thang để lấy chuối thì đều bị những con khỉ khác xông vào đánh cho một trận vì chúng sợ lại bị phun nước lạnh vào người
Cuối cùng, cho dù thèm nải chuối đó đến mấy thì cũng không có một con khỉ nào còn có ý định trèo lên thang để lấy chuối nữa. Các nhà khoa học thấy vậy bèn bắt một con trong số đó ra và thay vào một con khỉ mới hoàn toàn. Đương nhiên con khỉ mới vào nhìn thấy nải chuối trên cái thang nó sẽ ngay lập tức trèo lên thang để lấy xuống và nó đã không thể thoát được cảnh đánh hội đồng của bầy khỉ ở phía dưới. Con khỉ mới vào đó cũng chẳng hiểu tại sao mình bị đánh nhưng nó cũng không dám trèo lên nữa.
Rồi một con khỉ nữa trong số 5 con khỉ ban đầu cũng được thay thế bằng con khỉ khác. Lính mới này cũng cố gắng trèo lên với nải chuối thơm ngon kia thì bị nguyên bầy phía dưới lôi xuống cho một trận, cả con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh chú lính mới này, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy nên bắt chước, còn bản thân nó cũng chẳng hiểu lí do gì mà con khỉ mới vào kia lại bị ăn đòn.
Rồi cứ thế, lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay thế hoàn toàn bằng 5 chú khỉ mới
Cho đến lúc này, 5 con khỉ mới ở trong phòng và cũng không có con nào trong số đó từng bị dội nước nhưng cũng không có con nào dám trèo lên để lấy chuối. Tất nhiên là cả 5 con khỉ đó sẵn sàng cho con nào có ý định trèo trèo lên thang một trận nhừ tử và chúng cũng chẳng hiểu lí do tại sao phải đánh nữa.
Nếu chúng ta có hỏi những con khỉ trong đó tại sao lại tấn công khi bạn mình trèo lên lấy chuối thì câu trả lời có thể là nó cũng không biết nữa vì đơn giản nó nghĩ rằng đó là điều mặc định sẽ xảy ra của căn phòng này và nó chỉ làm theo những gì mà mấy con trước đã làm thôi.
Vậy trong thí nghệm trên ta có thể kết luận rằng đã có một thói quen mới được hình thành trong 5 con khỉ này và chúng đã tiếp nhận nó như một thói quen hay một điều mặc định là “ Nó phải như thế” và sẽ không có con khỉ nào dám làm khác khi nó còn ở trong bầy.
#TraiNghiemSong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *