Theo bạn THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TỐT?

Người không làm việc xấu? 

Người không có suy nghĩ xấu? 

Người có tấm lòng giúp thiên hạ?

                       hay

Người không làm gì cả. 

Hơn 30 năm sống, để Thu nhận ra rằng. Người được xem là NGƯỜI XẤU KHI  XUNG QUANH HỌ CÓ NGƯỜI TỐT.

Tốt xấu bây giờ nó như cái bóng đèn chớp tắt. Lúc sáng lúc tối. Ừ, vậy đó, nhìn sáng rồi lại nhìn tối. Đôi lúc quên mất cái thứ làm ra sáng tối ấy là  BÓNG ĐÈN hay thứ-gì-khác?!?

Để có một người TỐT , phải chăng cần có một người XẤU để so sánh? Một cán cân được đặt ra bằng sự ĐỒNG THUẬN của một nhóm người, của xã hội thậm chí là cả một dân tộc.

Vì mỗi cá nhân của chúng ta chính là người góp phần tạo nên sự đồng thuận đó.

 Vì TỐT là được ngợi ca, được mọi người tán dương, khen ngợi. 

 Vì XẤU là toàn xã hội lên án ném đá, phê phán, ko tiếc lời chỉ trích thậm chí thoá mạ.

Đáng buồn thay, KẺ NÉM ĐÁ không được xem là kẻ xấu mà chỉ là đang góp phần lên án kẻ xấu, giúp-ích cho xã hội. 

 NGƯỜI TỐT là gì? NGƯỜI XẤU là gì ? 

Phải chăng, đó là 1 xu hướng suy nghĩ của 1 cộng đồng. 

Được xây dựng, đánh giá dựa trên ý kiến của số đông. 

Được mặc định trong tư duy được trao truyền bao thế hệ. 

 Vậy cuối cùng TỐT – XẤU phải chăng cũng chỉ là cách để phân biệt người với người giống như cách mà xã hội phân biệt Nam-Nữ / da Trắng – da Đen /nam,nữ – LGBT… 

Chừng nào trong TÂM CÒN PHÂN BIỆT, bóng đèn vẫn chớp tắt, vẫn có những con người nhân danh công lý, những con người vì vậy mà khổ đau. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *