Thằn lằn đuôi roi Mexico – khi thiên nhiên lét-biên

Người ta khó mà tìm thấy, hay nói cách khác là không thể tìm thấy giống đực của loài thằn lằn roi Mexico này trong tự nhiên được. Vì bọn này đã tiến hóa để xóa bỏ sự tồn tại của đàn ông rồi.Loài thằn lằn này có thể tự sinh sản vô tính được, như một kiểu tự nhân bản chính bản thân vậy á.

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà thế hệ con được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Hình thức sinh sản này gần như không liên quan đến số bộ nhiễm sắc thể hay sự giảm phân. (wiki)

Vì một thế giới chỉ toàn giống cái thôi, thì đương nhiên sẽ là những màn chơi đồng tính nữ rồi.Các chị thằn lằn này sẽ gặp nhau và thực hiện màn “giao phối giả”. Chúng mơn trớn nhau, mần mò nhau, này nọ nhau… 2 chị sẽ thay nhau ‘nằm trên’ để cả 2 đều có trải nghiệm tốt nhất và rồi đường ai nấy đi, trứng ai nấy ấp.Trứng nở ra sẽ đều là giống cái và thế giới của chị thằn lằn này dí cần đàn ông luôn 🌚.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *