Tại sao cậu lại tắt trạng thái hoạt động thế?

Vì tớ thích cảm giác một mình, sống ẩn để chữa lành những vết thương lòng.

Vì tớ không thích ồn ào, không muốn ai thấy chấm xanh của mình và cũng không muốn nhìn thấy chấm xanh của bất kỳ ai.

Vì có những thứ mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

Vì sợ mở lên bố mẹ sẽ biết mình thức khuya quá nhiều và bị mắng.

Với cả thi thoảng khùng khùng dở dở, tớ lười chả muốn rep tin nhắn một ai cả. Lúc ấy tớ như chỉ muốn trốn tránh khỏi thế giới.

Vì tớ hướng nội part-time. Ban ngày hướng ngoại, ban đêm tắt hoạt động ở một mình cho yên tĩnh.

Lúc trước tắt vì thích, vì muốn quen đi ai đó thôi. Ai dè lâu dần riết rồi thành thói quen khó bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *