Tại sao các công ty coi trọng bằng cấp của sinh viên, trong khi họ không kỳ vọng gì từ việc học tập ở trường?

Điều này là do ban lãnh đạo cấp cao và người quản lý của một tổ chức cần phải có năng lực tư duy của thế giới phải mang tính trừu tượng. Nói một cách cơ bản, khi học tập tại trường, yêu cầu mỗi người phải có năng lực tiếp nhận thông tin, hay nói cách khác là năng lực tư duy thiên về bên phải. 

Năng lực tư duy thiên về bên phải được hiểu là khả năng đi sâu vào bản chất của sự việc, hệ thống hóa và sau cùng là nắm bắt nó một cách tổng thể. Những người có thành tích học tập xuất sắc ở trường học là những người sẽ được nhận các khóa huấn luyện khả năng trừu tượng hóa bản chất của một vấn đề. 

Đa số những người có bằng cấp cao đều là những người có thể tự động tư duy trừu tượng. Mặt khác, khi các doanh nghiệp lớn tiến hành các đợt tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, về cơ bản, mục đích chính nhằm tìm ra những người ưu tú cho vị trí quản lý, trong tương lai có thể trở thành các cán bộ kinh doanh. 

Tầng lớp những người giữ chức vụ quản lý hay các nhà kinh doanh buộc phải có năng lực tư duy trừu tượng bên phải, chẳng hạn như năng lực quản lý hay lên kế hoạch và những người có bằng cấp cao có năng lực được đảm bảo trong lĩnh vực đó. Nhờ vậy mà các doanh nghiệp có thể tìm được những ứng cử viên ưu tú mà họ đang mong muốn.

Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu sự nghiệp, những nhân viên mới có bằng cấp cao được tuyển dụng theo hình thức này thường phải bắt đầu bằng những công việc mang tính cụ thể. Rất nhiều sinh viên có bằng cấp cao nhưng không thể làm việc. Người có thể làm các công việc không liên quan đến bằng cấp sẽ được tuyển dụng, ngược lại, những người không thể làm được công việc đó sẽ bị loại.

Thế nhưng, khi bước vào giai đoạn cân nhắc xem sẽ bổ nhiệm ai giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm các công việc mang tính trừu tượng, thì những người có bằng cấp cao vốn đã quen với lối tư duy trừu tượng đó lại trở thành những ứng viên có thể làm được việc. Cái này mới đúng là bản chất thật của sự khó hiểu mang tên “Mặc dù bằng cấp không liên quan đến nội dung công việc nhưng lại là một yếu tố rất quan trọng”.

Việc bạn có thể tư duy bằng mức độ trừu tượng phù hợp với công việc của bạn hay không mới là điều quan trọng. Kể cả bạn là người cho đến giờ phút này vẫn gặp khó khăn trong việc thay đổi bằng cấp, bạn vẫn có thể ngay lập tức thay đổi cách tư duy của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.