Nhìn nhận sống qua các khía cạnh

Nhìn sống qua các khía cạnh như ngữ cảnh nghệ thuật, công nghệ, giáo dục, văn hoá, xã hội… là cách tốt nhất để nhận thức được những ánh sáng mới và phát hiện ra những điều bạn không biết trước đó. Hãy dùng đống bác bỏ kiểu thính thống, tìm một định hướng để tự khám phá một cách đáng ngờ.

Continue reading

Không thể bỏ qua những kiến thức Lịch sử Mỹ

Những kiến thức Lịch sử Mỹ là một phần không thể bỏ qua của học tập của bất kỳ ai. Đây là tổng quan về những sự kiện quan trọng của quốc gia, định hướng của thế giới ngay từ thời kỳ đầu vào thế kỷ 15. Không chỉ đọc, học sinh cũng phải hiểu và đặt câu hỏi không ngừng về lịch sử của nước Mỹ.

Continue reading