Bản sắc văn hóa Việt

trong Tiểu thuyết lịch sử Phùng Văn Khai Tiến sĩ Đoàn Minh Tâm 1. Quan sát tiểu thuyết Việt Nam hiện – đương đại, chúng ta sẽ nhận thấy có một số triều đại, nhân vật được các nhà văn tập trung khai khác với mật độ khá dày như nhà Trần với Trần Khánh…

Chính thức Khai trương công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam – VINWONDERS PHÚ QUỐC

Chính thức Khai trương công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam – VINWONDERS PHÚ QUỐC Hôm qua 1/06, VinWonders Phú Quốc chính thức khai trương với 6 phân khu gồm: Châu Âu trung cổ, Thế giới diệu kỳ, Khu làng bí mật, Cung điện hải dương, Thế giới lốc xoáy và Thế giới phiêu…

𝕍ừ𝕒 𝕥ì𝕞 𝕥𝕙ấ𝕪 Ấ𝕟 𝕥𝕣𝕚ệ𝕟 𝕧à𝕟𝕘 𝕓ị 𝕩ẻ 𝕝à𝕞 𝕥ư 𝕜𝕙𝕚 𝕟𝕙à 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝕓ị 𝕝ậ𝕥 đổ 𝕔á𝕔𝕙 đâ𝕪 𝕘ầ𝕟 𝟜 𝕥𝕙ế 𝕜ỷ…

𝕍ừ𝕒 𝕥ì𝕞 𝕥𝕙ấ𝕪 Ấ𝕟 𝕥𝕣𝕚ệ𝕟 𝕧à𝕟𝕘 𝕓ị 𝕩ẻ 𝕝à𝕞 𝕥ư 𝕜𝕙𝕚 𝕟𝕙à 𝕄𝕚𝕟𝕙 𝕓ị 𝕝ậ𝕥 đổ 𝕔á𝕔𝕙 đâ𝕪 𝕘ầ𝕟 𝟜 𝕥𝕙ế 𝕜ỷ. Nhóm chuyên gia đứng đầu là Liu Zhiyan, giám đốc đo khảo cổ ở Viện nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa tỉnh Tứ Xuyên phát hiện ấn triện nặng hơn…