SỐNG LÀ PHẢI HỌC, CÒN TRẺ THÌ ĐỪNG BAO GIỜ NÓI “TÔI KHÔNG BIẾT”

Tôi mong rằng mỗi sinh viên thực tập khi đến một công ty mới, đều biết mình muốn có được điều gì. Cho dù bạn nói, thực ra bạn muốn biết bản thân có phù hợp hay không, dù kết quả cuối cùng là bạn biết được bản thân không phù hợp thì đó cũng được coi là có thu hoạch.
Trước khi đến một công ty mới hãy liệt kê ra vài câu hỏi, là gì cũng được, không chỉ giới hạn ở những câu sau:
Vị trí chức vụ này cụ thể là làm gì?
Vị trí chức vụ này coi trọng điều gì?
Người làm tốt thì cần có năng lực gì?
Tôi hy vọng trở thành người như vậy hay không?
Nếu tiếp tục làm ở đây thì con đường phát triển là gì?
Giả dụ sau này trạng thái của tôi ngày nào cũng thế, thì tôi có muốn vậy không?
Khi đến một công ty mới, hãy mang theo những câu hỏi này để tìm câu trả lời. Nếu bạn chưa suy nghĩ kỹ về định hướng phát triển trong tương lai, thì quá trình này sẽ giúp bạn dần dần hình thành nhận thức về nghề nghiệp và bản thân.
Cuối cùng, tôi xin chia sẻ một câu nói rất hữu ích, đó là: hãy biến mọi câu “tôi không biết” thành “tôi có thể học”. Tôi lưu câu nói này trong điện thoại di động, lúc nào cũng tự nhủ với bản thân, đừng dễ dàng nói tôi không biết, không có điều gì là bản thân không biết được chút ít, chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu và nghiên cứu kỹ là được.

(trích Khả năng hiện thực hóa mục tiêu)

KHẢ NĂNG HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU – Cuốn sách giúp bạn biến KHÔNG THỂ thành CÓ THỂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *