Sách “Thuận cho người lợi cho mình”

Chỉ mất 3 ngày để mình đọc xong cuốn sách này. “Thuận cho người lợi cho mình” của tác giả Tạ Quốc Kế là những bài viết xoay xung quanh vấn đề về cảm xúc con người.
Trong xã hội hiện tại, nơi người ta phải đối mặt với rất nhiều áp lực cuộc sống, làm thế nào để có thể cân bằng cán cân cảm xúc của chính mình? Quá mạnh mẽ sẽ trở nên hung hãn, quá yếu đuối sẽ trở thành gánh nặng. Vậy nên, làm thế nào để cương nhu đúng lúc trở thành một bài toán không hề đơn giản.
Tác giả Tạ Quốc Kế sẽ khiến mọi người quay trở lại đối diện trực tiếp với cảm xúc của chính mình, dũng cảm thừa nhận những những yếu điểm của bản thân, nâng cấp tinh thần lên trạng thái ưu việt hơn. Thuận cho người lợi cho mình đem đến cho mình một vòng tròn giao tiếp với xã hội ngày càng rộng hơn nhưng đảm bảo được sự chất lượng cho tất cả các mối quan hệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *