RỐI LOẠN NHÂN CÁCH ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ (Obsessive-compulsive)

Các dấu hiệu:

+Quá cầu toàn, chú ý thái quá vào các chi tiết.
+Tin tưởng mạnh mẽ vào các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn.
+Khó thích nghi với sự thay đổi.
+Không kiểm soát được thời gian, công việc.

Bệnh rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế chủ yếu nằm ở nhân cách. Bệnh nhân thường quá chú ý đến những chi tiết, quy luật và cách tổ chức mà quên mất đi điểm cốt lõi của sự việc. Họ quá cầu toàn và để điều này ảnh hưởng đến công việc. Họ cứng nhắc mà không dễ thích ứng với sự thay đổi. Họ thích nắm quyền chủ động, không thể quản lý thời gian và không có thời gian rảnh cho bạn bè hoặc những việc khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *