Jurgen Klopp nghĩ rằng phiên dịch viên Pháp – Anh có giọng gây nứng

r/videos: Jurgen Klopp nghĩ rằng phiên dịch viên Pháp – Anh có giọng gây nwngs.

r/videos
u/whzkid (31.2k points)
Jurgen Klopp nghĩ rằng phiên dịch viên Pháp – Anh có giọng gây nwngs.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/a17go3
_____________________

u/KhelbenB (9.4k points)
clm, ổng méo sai đâu. Giọng ngọt xớt luôn ấy.

>u/gmnitsua (3.5k points)
Nghe như kiểu ổng đang hỏi bạn gái muốn ổng làm gì bả ấy nhở.

>>u/Scipio33 (2.7k points)
“Mai cưng sẽ đấu với Paris như thế nào hả? Oh yeah? Cưng sẽ đấu với Paris như vậy hả? Paris chơi bạo lắm hả?

>>>u/pathemar (1.0k points – x1 silver)
bỏ mẹ ciu tao cửng rồi

>u/LitterReallyAngersMe (951 points)
Kích thích ASMR của tôi vãi. Cứ như ổng đang ở sát tai nói tôi nghe về trận đấu của tôi vào ngày mai vậy.

>>u/radialomens (224 points)
ưưưưưư… hỏi thêm đi…
_____________________

u/binnion (6.7k points)
Chúa ơi, ổng có mấy cái răng vậy?

>u/spaceturtle1 (824 points)
Ổng có đi nâng cấp răng đấy. Cơ mà hồi trước trông cũng ổn áp phết.
https://media1.faz.net/…/…/klopps-durchbruch-2004-steigt.jpg

>u/ozzzy189 (106 points)
Chắc ổng dán sứ Venner, với lại hồi trước ổng cũng có cấy tóc đấy!

>>u/Enigmutt (84 points)
Trước và sau
_____________________

u/Bugs_on_the_train (758 points)
Phiên dịch viên này là ai vậy? Có cách nào để kiếm thêm audio của ổng không?

>u/Cucurucho78 (47 points)
Tony Costante – tui đang kiếm ảnh đây

>>u/Burkcity (17 points)
Tìm thấy bài này cơ mà không chắc là đúng người.
Tony Costante

>>>u/Bugs_on_the_train (20 points)
Costante thông thạo tiếng Ý và tiếng Pháp.
Cưới em đi.

>u/toreramatadora (556 points)
Hỏi đúng câu đó.
Ổng không chỉ có giọng ngọt ngào mà còn nói được tiếng Pháp nữa.
Muốn rước ổng về ghê.
_____________________
Bài đăng của bạn phuockute trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/585456709031208
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *