Tan vỡ: Cảm giác đó thế nào, khi nhận ra mình không còn yêu cô ấy nữa?

[Tan vỡ, hay: Cảm giác đó thế nào, khi nhận ra mình không còn yêu cô ấy nữa?]

Anh tự hỏi là bao lâu nữa
Chúng ta còn có thể duy trì
Những gian dối, lặng im, nứt vỡ
Kéo đêm dài, khoảng lặng vô tri

Ngọn lửa đỏ đã từng rực cháy
Giờ phủi mờ, nguội lạnh tàn tro
Những đam mê đã từng hoà quyện
Giờ cách rời, lạc lõng, héo khô

Chắc anh từng yêu em nhiều lắm
Nếu không thì, đâu bước cùng nhau
Nhưng làm sao, vì sao chẳng rõ
Năm tháng rửa trôi, nhạt phai màu

Anh lẳng lặng nhìn em ở đó
Không biết em ngủ thật hay chưa
Thật hay giả, đâu quan trọng nữa
Anh chẳng để tâm tự bao giờ

Chúng ta vốn là loài ích kỷ
Tưởng vì nhau, ra chỉ vì mình
Tay trong tay, mắt nhìn một hướng,
Cũng chỉ lời nói dối lặng thinh

Chắc anh muốn rời xa em thật,
Hoặc giả như, không phải thì sao?
Anh vừa sợ những điều thay đổi
Vừa chán chê hiện thực cồn cào

Đêm nay sẽ là đêm không ngủ
Với nghĩ suy phủ kín trong anh
Một lần gạt mây đen trước mắt
Có lẽ ngày sau, sẽ trong lành.
____________________

Nguyên văn:
[Things Fall Apart or: How It Feels to Realize You Don’t Love Her Anymore]

I wonder how long we can keep this up;
Every night, the same insincere routine.
As roaring flames beget impotent ash,
Old passions turn to dry formalities.

I think I loved you once. I must have done,
Why else would I be with you here today?
But as the years went by, something, somehow,
Has strangled all that love of mine away.

I look across the bed. You’re fast asleep,
Or pretending to be. I’m not quite sure.
I never know when you’re faking these days;
The worst part is, I don’t care anymore.

We did all this to ourselves, didn’t we?
Hand-in-hand, link-by-link, we forged this chain.
I want to leave you, or maybe I don’t;
I’m scared to change, afraid to stay the same.

I’ll think it over for another night,
And in the morning, that’s when I’ll decide.
Yes, one more night to mull it all over;
Tomorrow, I swear I’ll make up my mind.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/d4e1ti
____________________
Bài đăng của bạn Lily Ks trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/538812207028992

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *