Vì sao một người có thể hiểu được một ngôn ngữ nào đó nhưng không thể nói được nó?

Vì sao một người có thể hiểu được một ngôn ngữ nào đó nhưng không thể nói được nó?
____________________
Link Reddit: https://redd . it/fsjwia
____________________

u/deep_sea2 (15.0k points – x1 gold & 4 more)
Nghe là một dạng kĩ năng thụ động, nhưng nói thì lại là dạng kĩ năng chủ động. Kĩ năng thụ động là thứ mà bạn không cần quá cố gắng để làm được nó. Nó bao gồm việc học, đọc hiểu và nghe một ngôn ngữ. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là thu thập thông tin thôi.
Còn kĩ năng chủ động là thứ bạn phải tự mình thực hành, đòi hỏi chút nỗ lực nữa. Như việc thay vì đọc sách, bạn phải viết hẳn ra một cuốn sách, hay thậm chí là một bài cảm nhận về những thứ bạn đã đọc được từ cuốn sách đó.

Nói cũng thuộc về kĩ năng chủ động. Nó đòi hỏi sự phối hợp giữa suy nghĩ và miệng. Một số ngôn ngữ nghe có vẻ không thể phát âm trong tiếng mẹ đẻ của bạn. Bạn nghe được nó ra sao nhưng lại rất khó để điều khiển khẩu hình miệng và lưỡi để nói được nó.

Khi nghe, cú pháp đúng đã được đưa sẵn cho bạn rồi. Nhưng khi nói, bạn phải nghĩ cú pháp ra sao rồi mới áp nó vào thực tiễn được. Nói cách khác, khi bạn nghe, thì người kia đã làm phần suy nghĩ, và khi bạn nói, thì việc suy nghĩ lại là do chính bạn thực hiện.

Tôi dám cá rằng sự tự tin cũng đóng vai trò trong việc này nhé. Có một số người biết một thứ tiếng nào đó, nhưng lại không dám nói vì sợ nghe sẽ ngớ ngẩn. Trong trường hợp này, họ thường lảng tránh việc nói chuyện, hoặc nói rằng họ không thể nói ngôn ngữ đó được. Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn nắm bắt được ngôn ngữ đó nên sẽ hiểu được kha khá thôi. Và nếu một người nghĩ rằng họ không thể nói được nhưng vẫn bị bắt nói, thì thường họ sẽ dần thích nghi được và nói ra mà không gặp vấn đề nào quá to tát hết.

>u/mattemer (2.2k points)
Đúng luôn. Có rất nhiều thứ tiếng trong nhà chồng tôi bất cứ khi nào, và cứ như vậy tôi đã học được thêm khá nhiều tiếng Tây Ban Nha và Ukraine. Tôi có thể nghe được một đoạn hội thoại, lượm lặt ra những từ chính rồi dựa vào ngữ cảnh để diễn giải nó ra, nhưng tôi vẫn không nói quá tốt được ngôn ngữ nào trong hai cái cả.

Tôi cũng không nói tốt được tiếng mẹ đẻ nên chắc đây không phải ví dụ tốt nhất rồi.
____________________
Bài đăng của bạn Nguyễn Ngọc Thảo Vân trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/513035866273293/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *