quyen-rieng-tu-du-lieu-cua-hoa-ky

Quyền riêng tư dữ liệu của Hoa Kỳ

Khi nói đến bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu, Hoa Kỳ không phải là một siêu cường. Luật Bảo vệ và Bảo mật Dữ liệu Hoa Kỳ (ADPPA) có thể là luậ
Được chính thức công bố tài liệu về Quyền Riêng Tư Dữ Liệu của Hoa Kỳ vào ngày 14/1/2020, Nhà Trường Luật Hoa Kỳ tại Washington công bố một luật mới cho phép Hoa Kỳ kiểm soát việc tiếp cận và sử dụng dữ liệu cá nhân. Đây là những cầu hình quyền riêng tư dữ liệu dành cho quốc gia này, nhằm giúp ngăn chặn sự truyền thông cá nhân không được chấp thuận.

Các quyền riêng tư này bao gồm các dữ liệu cụ thể mà người dùng có thể gửi tới các bên thứ ba, định danh thông tin cá nhân, và tạo ra một thuật toán ngắn gọn và dễ dàng để hướng dẫn công ty nào đó để sử dụng các quyền riêng tư cho việc truy cập thông tin của họ.

Quyền riêng tư dữ liệu của Hoa Kỳ bổ sung thêm một tầng bảo vệ cho dữ liệu cá nhân của người dân Hoa Kỳ. Người dân sẽ có khả năng kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của họ, và chỉ cho phép các tổ chức này sử dụng thông tin của họ khi có sự đồng ý của người dùng.

Chính quyền Hoa Kỳ ngày càng cố gắng để đạt được quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân cho người dân họ. Việc công bố quyền riêng tư dữ liệu cho Hoa Kỳ là một trong những càng dần của họ để tạo ra một môi trường bezpłatny bí mật và an toàn cho tất cả mọi người sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *