“Nửa kia của Hitler’’ không đơn giản là một cuốn sách

“Nửa kia của Hitler’’ không đơn giản là một cuốn sách, nó là một câu chuyện của mỗi người trong chúng ta. Hitler được biết đến như một gã độc tài với tư tưởng chính trị diệt chủng khuynh đảo cả Châu Âu nhưng mấy ai biết được con người ấy từng có ước mơ trở thành họa sĩ? Điều gì sẽ xảy ra nếu năm 1908 Hitler trúng tuyển vào Học Viện Mỹ Thuật Viên? Liệu cuộc đồ sát dân Do Thái có diễn ra? Liệu hắn có đi vào lịch sử bằng tiếng xấu muôn đời?

Xuyên suốt tác phẩm này là cuộc đời của Hitler và nhân cách tưởng tượng còn lại Adolf.H với hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược bắt nguồn từ cuộc thi tuyển vào Học Viện Mỹ Thuật Viên đã hình thành nên một gã độc tài và một người nghệ sĩ sống với ước mơ bùng cháy của hội họa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *