NHỮNG QUY LUẬT THỜI GIAN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ TỚI TƯƠNG LAI CHÚNG TA

Luật 7 giây: Ấn tượng trong 7 giây đầu tiên của cuộc gặp mặt đầu tiên quyết định 90% việc người khác có cảm tình với bạn về sau hay không.

Luật 30 giây: 30 giây đầu tiên của cuộc giao tiếp, hãy dành để động viên, khích lệ, khen ngợi, truyền cảm hứng, đừng chỉ trích, phê phán, góp ý, dọa nạt… trong quãng thời gian này.

Luật 2 phút: Nếu có việc gì đó chỉ mất 2 phút để thực hiện, thì hãy làm ngay lập tức.

Luật 72h: Một ý tưởng cần chuyển thành hành động trong vòng 72h, nếu không thì bỏ đi.

Luật 21 ngày: Nếu bạn làm việc gì đó liên tiếp trong 21 ngày thì nó sẽ trở thành thói quen.

Luật 90 ngày: Nếu bạn làm việc gì đó liên tiếp trong 90 ngày thì nó sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn.

Có người nói: Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài nhất là thời gian.

Nguồn: Sưu Tầm Internet

#nghiendocsach

Leave a Reply

Your email address will not be published.