Những câu nói hay về thất bại

Những câu nói hay về thất bại sẽ cho bạn hiểu ra rằng đó là vẻ đẹp mà cuộc sống mang đến để chúng ta trân trọng hơn thành công mà mình có được.

1. Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại. (Soichiro Honda)

2. Thất bại là người thầy của chúng ta, không phải người quyết định. Thất bại là sự trì hoãn, không phải sự kết thúc. (William Ward)

3. Sự thất bại đến với nhiều người là khi họ không nhận ra họ đã ở gần thành công như thế nào trong giây phút quyết định từ bỏ. (Thomas Edison)

4. Phải trải qua thất bại bạn mới biết được mình có thể vượt qua nó. (Tina Fey) Xem thêm: 63 Lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống càng đọc càng tâm đắc

5. Chỉ vì bạn đã từng thất bại, không có nghĩa là bạn sẽ mãi thất bại trong mọi việc. Hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì, và luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tin vào chính bạn, bởi vì nếu không thì ai sẽ tin bạn đây? ( Marilyn Monroe)

6..Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết. (Winston Churchill)

9. Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi. (H Davy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *