NHẸ NHÀNG CHO ĐI NHƯNG ĐỪNG NẶNG NỀ CHUYỆN NHẬN LẠI

Chúng ta thường như thế đúng không…

Yêu một người và luôn mong sẽ được đáp lại tình yêu từ người ấy.

Cho đi một điều gì đó và trông chờ nhận lại được gì từ những thứ mình cho đi.

Mong muốn nhận được một điều gì đó mỗi khi cho đi không sai. Nhưng đừng quá nặng nề chuyện nhận lại, vì đó là những điều bạn không thể kiểm soát.

Ngày tui bắt đầu cho đi những giá trị vào bài viết của mình, tui không quá đặt nặng rằng sẽ nhận lại được gì từ mọi người. Hiển nhiên là vẫn mong nhận được yêu thương từ độc giả, nhưng không kỳ vọng quá cao.

Khi không đặt quá nhiều mong đợi vào chuyện nhận được gì sau sự cho đi, tui cảm giác bản thân làm mọi chuyện rất nhẹ nhàng và thoải mái. Nhận lại dù chỉ một ít cũng khiến mình rất vui, nhưng nếu cho đi mà chẳng nhận lại được gì cũng bao giờ cảm thấy thất vọng về cuộc sống.

Cho đi là chuyện của bản thân nhưng nhận lại là chuyện thuộc tầm kiểm soát của người khác. Đặt kỳ vọng quá nhiều vào những điều ngoài tầm kiểm soát, thất vọng sẽ là chuyện sớm muộn xảy ra. Những điều bạn làm, có người nhận được nhưng không muốn cho đi, cũng có người chả nhận được gì từ bạn nên họ chẳng cho đi. Bản thân chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ của ai đó. Một cách hiển nhiên, chuyện nhận lại không nằm ở quyết định của chúng ta.

Không ai ép chúng ta cho đi một điều gì cả. Mọi điều cho đi đều là do bản thân tự nguyện và cũng vì thế đừng bắt buộc người khác trả lại bạn điều gì khi bạn cho đi. Nhận nhiều, nhận ít, hoặc có khi chẳng nhận được gì đi chăng nữa cũng chẳng sao.

Điều chúng ta có thể nhận lại ngay sau khi để lại một điều gì đó cho đời là cảm giác thỏa mãn vì đã được làm nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *