Người trẻ với mức tài sản hơi khá giả một chút, không nên đầu tư tài chính vào những trò chơi mạo hiểm, kiểu như thị trường chứng khoán

“Người trẻ với mức tài sản hơi khá giả một chút, không nên đầu tư tài chính vào những trò chơi mạo hiểm, kiểu như thị trường chứng khoán, bởi họ sẽ không chi trả được nếu họ lỗ vốn, với số tiền ít ỏi mà họ có.” Bạn có đồng ý với ý kiến này không? Tại sao?

___________

A: HOWARD GALT

Thề có chúa, đây là một ý kiến kỳ cục.

Tiền bạc không phải yếu tố tiên quyết, nhưng tri thức thì có.

Robert Kiyosaki (hoặc một trong những đồng tác giả) từng viết rằng, đầu tư không gây ra rủi ro, mà là các nhà đầu tư tạo nên rủi ro.

Không ai nên đầu tư vào bất cứ thứ gì trong khi họ thậm chí còn không hiểu cách nó tạo ra giá trị, không có chiến lược rõ ràng và cũng không có thời gian để kiếm chứng.

Những người không sẵn sàng học hỏi một cái gì đó, sẽ luôn thuê người để học hộ họ. Tuy nhiên, việc thuê người cũng đòi hỏi lượng kiến thức và sự tìm tòi nhất định, bởi hầu hết mọi người trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư không kiếm tiền từ kỹ năng đầu tư. Họ kiếm tiền từ kỹ năng khiến mọi người không muốn học cách đầu tư để mang lại tiền cho họ và thuyết phục những người đó rằng họ đang làm tốt công việc ngay cả khi họ đang làm mất tiền của người khác. Các công ty đầu tư sẽ giữ một nhân viên sale giỏi hơn là một nhà phân tích đầu tư giỏi trong mọi trường hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *