Ngoại thành Hà Nội đầu thế kỷ 20 qua loạt ảnh màu tuyệt đẹp

Cảm nhận nét thôn dã và bình yên của khu vực ngoại thành Hà Nội năm 1914-1915 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp Léon Busy.Ngoại thành Hà Nội đầu thế kỷ 20 qua loạt ảnh màu tuyệt đẹp

Ảnh: Léon Busy / Collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr.

Năm 1909, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) bắt đầu thực hiện dự án “Kho dữ liệu về Trái đất” để ghi lại những hình ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới bằng hệ thống chụp và xử lý ảnh bằng kính màu – phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên trên thế giới.

Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới và chụp tổng cộng 72.000 bức ảnh. Người được giao nhiệm vụ tiến hành dự án này tại xứ Đông Dương là nhiếp ảnh gia Léon Busy (1874-1951).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *