NGHỆ THUẬT SỐNG

1 : Nhìn thấu lòng Người cũng không cần nói ra hết , chừa cho Họ một con đường ,chừa cho Mình chút khẩu đức .

2 : Trách Người không cần hà khắc đến tàn nhẫn , chừa cho họ chút mặt mũi , giữ cho mình chút độ lượng .

3 : Tài năng không cần phô trương hết ,dành cơ hội cho Người khác , giữ sự sâu sắc cho mình.

4 : Có công không nhận hết , chuyển cho Người vài phần ,lưu khiêm nhường cho mình.

5 : Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng , mở đường cho Người khác ,giữ khoan dung cho mình. 

6 : Được yêu quý chớ nên cậy hết vào ,sẻ cho Người chút ít ,lưu cho mình đường lui.

7 : Giàu sang chẳng nên hưởng hết , chia cho Người chút ít , lấy chút phúc cho mình.

Một đời đáng giá, đừng sống qua loa!

Mỗi ngày hãy chọn tấm ảnh vui vẻ hạnh phúc của mình lên nhìn nhé các bạn, mình muốn điều gì sẽ hút điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *