Nếu bạn đặt 1 quả đào hư thối vào cạnh những quả đào tươi mọng, chín tốt

Nếu bạn đặt 1 quả đào hư thối vào cạnh những quả đào tươi mọng, chín tốt. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Những mảng mốc của quả đào bị hư sẽ nhanh chóng lan rộng đến các quả còn tốt, và cả rổ trái cây sẽ sớm rơi vào tình trạng vứt đi.

Vậy nên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn giao du với những người đem ảnh hưởng xấu đến bạn?
Ohm, bạn sẽ trở nên giống như những quả đào tôi vừa nhắc đến.

Source: Tamara Horsey/ Hashtag Dawn

Leave a Reply

Your email address will not be published.