Một số bộ phim chuyển thể mà bạn biết là ngớ ngẩn vì liên quan đến nghề nghiệp của bạn?

A: James Pearson

Tôi biết điều này đã được đề cập tới ít nhất là 2 lần rồi, nhưng tôi sẽ vẫn nhắc lại và nói cho bạn lý do tại sao.

Đây là rung nhĩ hay còn gọi là rung tâm thất (ventricular fibrillation). Nó là một dạng nhịp (rhythm ) có thể giật sốc bởi máy khử rung tim.

Đây là nhịp nhanh thất, nó cũng có thể giật sốc bằng máy khử rung tim. (hình )

Còn đây là vô tâm thu, nó có nghĩ là đã chết và không thể can thiệp bằng máy khử rung tim được nữa. Tuy nhiên các bộ phim hoặc chương trình truyền hình lại thích cho khán giả thấy cảnh người ta hồi sinh bằng cách can thiệp máy sốc điện, dù cho trên màn hình nhịp tim đã kéo hẳn một đường dài. (Hình )

Lý do tôi ghét mấy bộ phim này là vì nó khiến công việc của tôi trở nên khó khăn hơn khi làm EMT (Cấp cứu khẩn cấp). Chúng tôi đặt bệnh nhân lên máy quan sát nhịp tim/máy khử rung tim và nhận được nhịp tim (bị thiếu) như hình 3. Gia đình bệnh nhân thúc giục chúng tôi làm gì đó nhưng sự thực là chúng tôi lực bất tòng tâm. Chúng tôi cố gắng làm CPR (hồi sức tim) và đưa bệnh nhân vào một nhịp để có thể sử dụng máy khử rung tim, nhưng không phải lúc nào biện pháp này cũng hiệu quả. Khi chúng tôi thông báo rằng, người thân yêu của họ đã ra đi, họ trở nên buồn bã và đổ lỗi cho chúng tôi vì đã không sử dụng máy sốc điện để cứu lấy bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng giải thích trong trường hợp này máy khử rung tim không giúp ích được gì, nhưng họ không nghe. Họ bảo họ đã xem phim rồi và họ tin những gì trong phim là thực. Còn chúng tôi, chúng tôi cũng ước giá mà những gì trong phim mô tả đều là thật….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *