“MỘT CUỘC SỐNG LÀNH MẠNH LUÔN GẮN LIỀN VỚI SUY NGHĨ TÍCH CỰC”

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của tư duy tích cực. Chúng ta dường như thất bại trong mọi truyện nếu như cho phép não của mình có chứa những suy nghĩ tiêu cực.

Một suy nghĩ tiêu cực có thể chưa ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng nếu hai hoặc ba, tần suất xuất hiện của những suy nghĩ tiêu cực này ngày càng dày và nhiều hơn… Hãy tưởng tượng tiêu cực nó giống như một sợi dây vô hình. Mỗi ngày bạn có một suy nghĩ tiêu cực giống như bạn đang đặt thêm một sợi chỉ lên sợi dây vô hình đó.
Cứ như thế lặp đi lặp lại hàng ngày cho đến khi sợi dây vô hình đó thêm ngày càng dày cộm chẳng phải đồng nghĩa với việc bạn cũng đang ngày càng lún sâu hơn vào trầm cảm, lo âu hay sao?

Dù những truyện xảy đến với bạn khiến cho bạn kiệt sức, thậm chí là đi vào ngõ cụt. Nhưng mọi truyện xảy ra trong cuộc sống đều có hai mặt. Bạn đang trải qua là mặt phải của trải nghiệm, mặt trái là bài học, kinh nghiệm để tương lai của bạn không còn phạm phải sai lầm tương tự. Ai đã thành công đều đã trải qua thất bại rất nhiều lần và bây giờ bạn đang có cơ hội, kiến thức để ngày càng tiến gần hơn đến với thành công.

Không thể có một cuộc sống tốt nếu như luôn tự nhốt mình trong một khuôn khổ của những suy nghĩ tiêu cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *