Một công ty chuyên sản xuất giày xuất khẩu, đang sử dụng khoảng 1.800 lao động, hoạt động tại TP HCM từ năm 1998 với 100% vốn Đài Loan – Trung Quốc; quận Bình Tân, TP HCM vừa đưa ra quyết định cắt giảm nhân công do công ty mất đơn hàng phải thu hẹp sản xuất.

Cụ thể, công ty sẽ thu hẹp toàn bộ khối sản xuất và một số đơn vị gián tiếp phục vụ sản xuất, chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 1.185 lao động (gồm 936 người đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 249 người đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn) từ 1-12-2022.

Tất cả công nhân nghỉ việc sẽ được công ty chi trả trợ cấp mất việc làm là 2 tháng tiền lương vào ngày 2-12. Riêng những lao động có thời gian làm việc từ năm 2008 trở về trước sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định. Ngoài ra, công ty cũng sẽ chi tiền thưởng năm 2022, mức thưởng 1 tháng lương cho người làm việc đủ 12 tháng, mức thưởng sẽ được tính tỉ lệ theo thời gian thực tế làm việc trong 1 năm của người lao động. Các khoản này sẽ được hoàn thành và chi trả tới tay người lao động trong tháng 11 và 12/2022.

(Theo: Người lao động)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *