Một bộ lạc châu phi

Có lần một nhà nhân chủng học mời trẻ em của một bộ lạc châu Phi tham gia trò chơi… Ông đặt một cái giỏ đựng những trái cây ngon gần một cái cây và nói với chúng rằng:

  • “Ai đến cây đầu tiên sẽ nhận được cả cái giỏ”.

Khi ra hiệu bắt đầu cho các em, ông rất ngạc nhiên khi các em cùng nhau đi bộ, nắm tay nhau, cùng nhau đi đến cây và chia đều trái cây cho nhau!

Khi ông hỏi họ tại sao các cháu lại làm điều này, khi mỗi cháu trong số các cháu đều có cơ hội nhận được cả giỏ trái cây mà!

Bọn trẻ ngạc nhiên trả lời: “Ubuntu.”

“Đó là, làm thế nào bạn có thể hạnh phúc trong khi những người khác không hạnh phúc?”.

Ubuntu trong nền văn minh của họ có nghĩa là: Tôi là vì CHÚNG TÔI là vậy.

Bộ tộc này biết bí mật của hạnh phúc đã bị mất trong tất cả các xã hội vượt trội hơn họ và tự coi mình là văn minh!

Theo Svi Doan (St. & dịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *