Tập hợp các trang phục của triều Nguyễn (Việt Nam) và Korean (Triều Tiên)

Một album tập hợp các trang phục của triều Nguyễn (Việt Nam) và Korean (Triều Tiên) điển hình là thời vua Long Hy xưa – Lúc này là Đại Hàn Đế Quốc.

mục đích của album này để các bạn thấy rõ trang phục của các đất nước ở thời xưa, ngoài ra cũng không còn mục đích cao siêu hay gì ghê gớm. Đơn giản chỉ là một sự tổng hợp tham khảo. Hãy suy nghĩ đơn giản.
Xin cảm ơn.

Nguồn: saigonvivu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *