BAO NHIÊU ĐỘI QUÂN THAM GIA CHỐNG NAPOLEON TRONG CHIẾN TRANH LIÊN MINH THỨ BẢY

Có thể bạn biết rồi, quân Phổ của Blücher và quân Anh-Đức-Hà Lan của Wellington chỉ là một phần nhỏ của Liên minh Thứ bảy. Còn có Quân đoàn Bắc Đức của Nollendoft, quân đội Thuỵ Điển, 3 đạo quân Áo tập trung gần biên giới Pháp, 2 đạo quân Nga đang trên đường tiến vào Pháp, đội quân dự bị của Phổ sẵn sàng được điều động nếu cần thiết, 2 đạo quân của Tây Ban Nha chuẩn bị vượt dãy Pyrenees, liên quân Anh-Silicia sẵn sàng đổ bộ vào phía nam Pháp, 1 quân đoàn Hà Lan và 1 quân đoàn Đan Mạch chuẩn bị tham chiến cùng Wellington. Đó là còn chưa kể các đội quân khác chưa được đưa đi đánh Napoleon, nhưng sau này thì rất có thể.

Liên minh Thứ bảy có hơn 1 triệu quân lính sẵn sàng đánh thẳng vào Pháp, và nếu trong tình trạng cần thiết, liên minh có thể huy động thêm nhiều lực lượng và đồng minh hơn nữa để đưa thêm gần 1 triệu quân nữa vào Pháp. Cho dù Napoleon đã cố gắng hết sức tập trung lực lượng cho cuộc chiến sống còn, Hoàng đế Pháp có được chưa tới 300,000 binh lính, còn phải bảo vệ Pháp từ mọi hướng.

Nên làm thế nào thì chắc Napoleon cũng chỉ có thể chuyển nhà từ Elba sang St Helena 🐧.

Leave a Reply

Your email address will not be published.