microsoft-launcher-la-mot-ung-dung-di-dong-cung-cap-mot-trai-nghiem-di-dong-toi-uu-hoa-cho-nguoi-dung-android.

Microsoft Launcher là một ứng dụng di động cung cấp một trải nghiệm di động tối ưu hóa cho người dùng Android.

Surface Duo

(Hình ảnh bản quyền: Future)

Cập nhật tháng 6 của Microsoft Launcher đã gây ra nhiều rắc rối cho người dùng, đặc biệt là những người dùng sử dụng Surface Duo.

Cập nhật được phát hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2023 đã đã đạt được nhiều bài đăng từ Reddit và Twitter về thiết bị của họ không hoạt động đúng cách với Microsoft Launcher. Mặc dù là một loạt các thiết bị gặp vấn đề, nhưng Surface Duo có vẻ là thiết bị phổ biến nhất, theo Windows Central, có vẻ liên quan đến một cập nhật hệ thống gần đây.

Post Views: 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *