Mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam chúng ta in hình cột cờ Lũng Cú ở cực bắc đất nước. Thú vị là nó nằm ở trang số 9, lá cờ trong thực tế cũng dài 9 mét.

Điều này mang ý nghĩa đặc biệt chứ không phải ngẫu nhiên.

Hiến pháp quy định Quốc kỳ có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Vì thế nếu dài là 9 mét thì rộng phải là 6 mét và diện tích lá cờ sẽ là 54 mét vuông đại diện cho 54 dân tộc anh em. Ngoài ra, trong văn hoá dân gian thì số 9 biểu trưng cho sự trường cửu vững bền ??

(Cre: Vietnam Projects Construction)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *