Dự kiến năm 2039, nước ta kết thúc thời kỳ dân số vàng và bước vào giai đoạn dân số già (Theo khảo sát “Cuộc sống độc lập khi về già”). 

Điều đó có nghĩa, số người trong độ tuổi lao động từ 30-44 tuổi sẽ bước vào ngưỡng 60. Như vậy, trong 10-15 năm tới, Việt Nam sẽ rơi vào viễn cảnh 1 người trẻ nuôi 4 người già!

Cần nhìn nhận, già hoá dân số là một sự kiện tất yếu của phát triển xã hội, một sự chuyển động mang tính quy luật liên quan đến hàng chục triệu người, ở cả góc độ vĩ mô và cá nhân. Sự gia tăng nhanh chóng của dân số cao tuổi sẽ đặt gánh nặng chăm sóc lên vai các thành viên trẻ tuổi trong gia đình. Điều đó có nghĩa, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ đối mặt với thực trạng “1 người trẻ nuôi 4 người già”.

(Cre: VTV24)

Leave a Reply

Your email address will not be published.