Lắp đặt Màn hình tích hợp công nghệ AI ngay đèn giao thông – Sáng kiến của Honda trong việc phát hiện và nhắc nhở người dân đội mũ bảo hiểm đầy đủ khi tham gia giao thông

Để nâng cao nhận thức của người dân Argentina về việc tham gia giao thông an toàn và vai trò quan trọng của mũ bảo hiểm, Honda đã tạo ra một chiến dịch quảng cáo ngoài trời mang tên “The Awareness Traffic Light”.

Chiến dịch hoạt động với cách thức “cảnh báo” công khai những trường hợp không đội mũ bảo hiểm để đánh vào tâm lý xấu hổ của họ, từ đó tạo ra những thay đổi tức thời.

Ngay vị trí đèn giao thông sẽ lắp đặt một màn hình LED ngoài trời có tích hợp với công nghệ AI nhận diện khuôn mặt. Màn hình sẽ hiển thị hình ảnh những người lưu thông trên phố mà không đội mũ bảo hiểm, đồng thời đèn giao thông ngay lập tức cũng chuyển sang đỏ. Hình ảnh cảnh báo trên màn hình sẽ biến mất và đèn gioa thông sẽ chuyển xanh khi người đó đội mũ bảo hiểm lên.

Chiến dịch đã tạo tiếng vang lớn trên mạng xã hội, đồng thời thúc đẩy người dân tại thành phố này chấp hành luật lệ giao thông tốt hơn để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.

Crea: Unique OOH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *