Ngộ Không bị sa thải

Nguồn: Văn Nghệ Công An Nhân Dân online

Nói về năm thầy trò Đường Tăng sau khi đi Tây Thiên lấy kinh về đều lên Thiên đình và trở thành Phật và Ngọc hoàng Thượng đế cho xây một văn phòng gọi là phòng “Trừ yêu diệt quái” để cho thầy trò Đường Tăng có chỗ làm việc.

Có điều đáng buồn là những ngày sống tốt đẹp không được bao lâu thì Thiên đình bắt đầu tinh giảm cơ cấu, và định viên phòng “Trừ yêu diệt quái” của thầy trò Đường Tăng chỉ được có bốn người, vậy là có một người phải nghỉ việc.

Đường Tam Tạng gọi bốn đồ đệ lại truyền đạt tinh thần của cấp trên sau đó gạt nước mắt nói: “Bốn các ngươi đã cùng ta vào sinh ra tử, chịu hết mọi nguy hiểm, chịu hết mọi gian nan, khó khăn lắm mới có những ngày tốt đẹp như hôm nay, thực sự ta không nhẫn tâm để ai phải nghỉ việc. Nhưng đây là chủ trương của cấp trên, ta rất đau lòng khi có một đồ đệ trung thành phải ra đi.

Như thế này vậy, mỗi người hãy viết một bản tường trình về công lao và trình độ của mình, càng viết chi tiết và càng tỷ mỷ thì càng tốt, có thể thổi phồng lên một chút cũng không sao để cấp trên xem xét và quyết định ai sẽ phải nghỉ việc”.

Nghe sư phụ nói vậy Ngộ Không có vẻ yên tâm vì luận về công lao, luận về bản lĩnh ai có thể hơn được mình, ngay cả khi định viên phòng “Trừ yêu diệt quái” chỉ được giữ lại hai người thì chắc chắn cũng sẽ là sư phụ và mình cho nên Ngộ Không viết ngay một bản tường trình giao cho sư phụ rồi “cân đẩu vân” xuống núi Hoa Quả chơi với con cháu.

Đối với Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã thì trong lòng không nhẹ nhõm chút nào vì họ chắc chắn rằng một trong số họ sẽ có một người phải nghỉ việc. Họ cho rằng họ công lao thì ít, nhọc nhằn thì nhiều không thể sánh được với Ngộ Không. Ba người nộp bản tường trình cho sư phụ mà trong lòng vô cùng nặng nề, lúc nào cũng nghe ngóng về tình hình tinh giảm cơ cấu.

Một tháng sau, kết quả về cải cách cơ cấu đã được duyệt và điều không thể ngờ là người của phòng “Trừ yêu diệt quái” bị tinh giản lại là Ngộ Không. Ngộ Không không phục, đến trước mặt Ngọc Hoàng chất vấn.

Ngọc Hoàng giải thích với Ngộ Không rằng: “Nguyên tắc của Thiên đình là tinh giảm cơ cấu những người có năng lực vì đối với những người có năng lực thì con đường phía trước rộng mở hơn nên họ sẽ rất nhanh tìm được công ăn việc làm, không ảnh hưởng đến sự ổn định chung của Thiên đình. Nếu để những người yếu kém nghỉ việc họ sẽ rất khó khăn để tìm được công việc khác và họ sẽ thường xuyên lên Thiên đình gây chuyện rắc rối. Ngươi là một người tốt, luôn trung thành với sự nghiệp, vậy ngươi nên ủng hộ chủ trương này của Thiên đình, đây cũng là ý của sư phụ ngươi. Hôm nay ta thật sự bái phục sư phụ của ngươi, đúng là ông ấy còn cao kiến hơn ta”. Ngộ Không chỉ biết thở dài rồi “cân đẩu vân” trở về núi Hoa Quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *