Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó.

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó.

– Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng áp đặt nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
– Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
– Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm. Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

Hãy là người tốt và làm những điều tốt!!!

– Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc.
– Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí.
– Sức mạnh của vua chúa là uy quyền.
– SỨC MẠNH CỦA KẺ NGU LÀ ÁP ĐẶT ÁP ĐẢO.
– Sức mạnh của bậc hiền trí là CẢM HOÁ.
– Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục.

Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng TƯ BI và TÂM TRÍ HUỆ.

#St

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *