Khai thác tối đa thời gian của bạn!

Hãy để khai thác tối đa thời gian của bạn. Tận dụng mỗi phút và giây để đưa ra những quyết định hiệu quả, làm những công việc quan trọng nhất và tận hưởng cuộc sống của bạn với tư duy thông minh. Luôn làm rõ điều gì đang được ưu tiên và học cách học làm việc nhằm đạt được nhiều hơn trong thời gian ít hơn.

Continue reading

Cách Giúp Bạn Quản Lý Thời Gian Tốt Hơn

Khi bạn có kế hoạch hàng ngày và làm theo nó, bạn có thể quản lý thời gian một cách có hiệu quả hơn. Bắt đầu với đặt ra mục tiêu hàng ngày và sắp xếp những điều bạn cần làm như thứ tự hàng ngày. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thời gian sẽ giúp bạn tận dụng thời gian của bạn của bạn theo cách tốt nhất.

Continue reading