jetblue-da-noi-rang-no-se-ket-thuc-hop-tac-voi-american-airlines-sau-khi-thua-trong-vu-kien-phap-ly-doi-doi-thu-cong-cua-cuc-thong-nhat-hoa-ky,-se-tap-trung-vao-spirit.

JetBlue đã nói rằng nó sẽ kết thúc hợp tác với American Airlines sau khi thua trong vụ kiện pháp lý đối đối thủ công của Cục Thống nhất Hoa Kỳ, sẽ tập trung vào Spirit.

JetBlue Airways đã nói vào thứ Tư rằng nó sẽ kết thúc hợp đồng ở phía Đông Bắc Mỹ của nó với American Airlines sau khi một thẩm phán liên bang ra lệnh các hãng hàng không phải kết thúc hợp đồng, khi hãng hàng không New York nhấn mạnh vào việc mua lại Spirit Airlines. American đã nói vào tháng Sáu rằng nó sẽ thách thức quyết định của tòa án chống lại hợp đồng của JetBlue, gọi là Liên minh Đông Bắc (NEA), nhưng JetBlue đã nói vào thứ Tư rằng nó sẽ không khiếu nại quyết định đó. Quyết định đó là kết quả của một vụ kiện 2021 do Cơ quan Công lý Hoa Kỳ, sáu tiểu bang và Thị xã Columbia đưa ra để chặn liên minh, gọi là vi phạm cạnh tranh. JetBlue đã bắt đầu kết thúc hợp đồng, “một quá trình làm giảm sẽ diễn ra trong tháng tới”. JetBlue đã nói rằng nó sẽ “bây giờ quay trở lại nhiều hơn để tập trung vào việc kết hợp dự kiến của nó với Spirit”.
JetBlue đã xác nhận rằng nó chấm dứt hợp tác với American Airlines sau tùa án của Cục Thống nhất Hoa Kỳ đáp ứng tố cáo đối đối thủ công về không thoả mãn cung cấp lợi ích. Nhà thầu hàng không gắn liền này kết thúc sau hơn 3 năm kết hợp với nhau để cải thiện đầu tư và sự linh hoạt của quá trình cho một số chuyến bay.

Tuy nhiên, nhờ xử lý thành công vụ kiện pháp lý này, JetBlue đang đặt mục tiêu cho chương trình hợp tác quốc tế mới với hãng hàng không Spirit. Sự đầu tư ở phía JetBlue và tập trung vào Spirit sẽ giúp đối tác của họ cung cấp một trải nghiệm hành khách đa dạng hơn qua một loạt các tuyến bay mở rộng.

Trong khi JetBlue được biết đến không chỉ vì ưu đãi công bố lượng rộng rãi, hãng hàng không puddle-jumper cũng đang hoạt động để nâng cao chất lượng cho khách hàng hàng không qua các chuyến bay quốc tế. Hãng hàng không biết rõ nên chúng tôi hy vọng rằng sau khi nối nhau, dịch vụ trên tuyến bay sẽ được cải thiện.

JetBlue đang làm việc ngày càng nhiều để tạo một trải nghiệm đa dạng hơn cho các hành khách của mình. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác giữa JetBlue và Spirit sẽ phần nào ảm bảo sự sáng tạo để giữ hành khách thường xuyên bay đều được lựa chọn những gì tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *