Basel

Đây là Thuỵ Sĩ, không phải Thuỵ Điển

Mọi người đi TS hay chụp núi, mình post Basel BS nhiều hơn tí vì đây chak là bang duy nhất không có núi đồi ) lại có nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật lớn diễn ra quanh năm. Hi vọng năm sau Cô Vi giả lại Basel Fasnacht/ Carnival cho chúng em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *