Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên (Exposure Effect)

Bạn đã bao giờ thấy một người hoặc thương hiệu xuất hiện lặp đi lặp lại trên trang mạng xã hội của mình, cho đến khi bạn cảm thấy thôi thúc phải nhấp vào theo dõi hoặc mua hàng chưa? Đây là một hiện tượng tâm lý bình thường khi chúng ta tiếp xúc với một thứ gì đó nhiều sẽ làm tăng sự yêu thích của chúng ta đối với nó. Điều này được gọi là Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên. Chúng ta càng thấy điều gì đó, càng quen thuộc, chúng ta càng có xu hướng liên kết điều đó với điều tốt đẹp. Tất cả các loài động vật đều đưa ra quyết định dựa trên cảm giác thoải mái, và tính quen thuộc chính là sự thoải mái.

Hiệu ứng này giải thích tại sao chúng ta càng thấy những influencer này nhiều, chúng ta càng cảm thấy thích họ, ý kiến của họ có giá trị hơn đối với chúng ta bởi vì chúng ta đã tiếp xúc với họ rất thường xuyên. Điều này khiến chúng ta có nhiều khả năng đưa ra quyết định mua hàng dựa trên những gì họ nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *