ftc-that-bai-trong-cuoc-cu-dieu-kien-tam-thoi-de-ngan-chan-thoa-thuan-microsoft-activision.

FTC thất bại trong cuộc cử điều kiện tạm thời để ngăn chặn thỏa thuận Microsoft-Activision.

Trong một thắng lợi cho Microsoft, Tòa án Thượng cấp Hoa Kỳ vùng 9 hôm thứ sáu đã từ chối khiếu nại của FTC về quyết định của một thẩm phán sẽ ngăn chặn nhà phát triển phần mềm hoàn thành việc mua lại nhà xuất bản trò chơi video 68,7 tỷ đô la của Activision Blizzard. Microsoft vẫn đang cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch từ Cục Quản lý Thị trường và Công cụ của Vương quốc Anh. Hai công ty đã nhìn nhận việc đóng gói giao dịch trước ngày 18 tháng 7. Một thẩm phán liên bang tại San Francisco, sau 5 ngày tham dự tòa án, đã ra quyết định chống lại FTC vào thứ ba và cơ quan này đã khiếu nại vào thứ tư. FTC đã đưa ra cáo buộc để ngăn chặn việc mua lại vào tháng 12 năm ngoái, sau đó đã yêu cầu cấp phép khẩn cấp trước ngày 18 tháng 7. FTC đã tranh luận rằng giao dịch này là không công bằng vì Microsoft có thể làm cho một số trò chơi của mình được ưu tiên trên các máy chơi game Xbox của mình hoặc làm giảm trải nghiệm của các trò chơi Activision như các tiêu đề phổ biến như Call of Duty trên các dịch vụ đối thủ nếu giao dịch đóng gói. Microsoft đã nói rằng họ sẽ làm cho các trò chơi được phổ biến hơn.
Cuộc cử điều kiện tạm thời của FTC không thành công trong việc ngăn chặn thỏa thuận Microsoft-Activision.

Theo FTC, thỏa thuận này có thể làm giảm cạnh tranh, giường giảm giá và giảm sự phân phối của các trò chơi của Microsoft. FTC yêu cầu tạm thời Tòa Án Đại Học để ngăn chặn việc gia hạn để Microsoft và Activision có thể giải quyết các quan điểm của FTC.

Tuy nhiên, Tòa Án Đại Học đã từ chối yêu cầu của FTC. Tòa Án đã nêu rõ, rằng FTC không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh rằng thỏa thuận này sẽ làm giảm cạnh tranh, giảm giá và giảm phân phối trò chơi.

Do vậy, cuộc cử điều kiện tạm thời của FTC cũng thất bại. Đây là tin xấu phải chăng, vì việc gia hạn sẽ làm cho việc hợp tác giữa Microsoft và Activision trở nên hơn, ảnh hưởng đến cảnh tranh trong thị trường trò chơi. Đây cũng là một bậc thang cho các công ty lớn để họ có thể chiếm nhiều thị trường trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *