elon-musk-da-ke-hoach-hop-tac-giua-tesla-va-twitter-voi-xai,-startup-moi-cua-ong.

Elon Musk đã kế hoạch hợp tác giữa Tesla và Twitter với xAI, startup mới của ông.

Tesla CEO Elon Musk đã nói vào thứ Sáu rằng ông có kế hoạch cho công ty mới nhất của mình, công ty AI nhân tạo xAI, hợp tác với công ty ô tô của mình cả trên phía “silicon” và trên phía “AI software”. Musk cũng nói rằng xAI sẽ sử dụng dữ liệu Twitter để đào tạo các hệ thống và sản phẩm AI “đặc biệt tham vọng” mà ông muốn xây dựng ở đó. Musk không chỉ định có hay không và bao nhiêu Twitter sẽ phải trả cho xAI hoặc các công ty khác của mình cho dữ liệu của nó.
Cố gắng bán hàng và sản phẩm công nghệ hàng đầu trên thế giới, ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla và Twitter, vừa công bố kế hoạch hợp tác giữa hai công ty của ông với x AI, một startup mới của ông.

Theo dự đoán, x AI sẽ sử dụng công nghệ nhân tạo (AI) để cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ tự nhiên cho Tesla và Twitter. Việc hợp tác sẽ cho phép cả hai công ty truy cập vào các công nghệ AI và cải thiện hiệu quả công tác.

Các nhà điều hành ở Tesla và Twitter cho biết rằng hợp tác này sẽ là tiếp theo bước trên con đường phát triển các dịch vụ của hai công ty. Elon Musk đã khẳng định rằng việc hợp tác này sẽ giúp cả hai công ty khắc phục những hạn chế và giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Với hợp tác giữa Tesla và Twitter và x AI startup, cả hai công ty sẽ sử dụng những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ nhân tạo để cải thiện dịch vụ của mình. Việc hợp tác của cả hai công ty và x AI cũng sẽ giúp cả hai công ty truy cập tài nguyên và lợi ích về mặt công nghệ của các đối tác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *