ĐỪNG VỘI ĐÁNH GIÁ NHÀ HUFFLEPUFF LÀ BÌNH THƯỜNG, VÌ CHÚNG MÌNH TUYỆT VỜI HƠN BỒ NGHĨ ĐẤY

Có thể bởi vì người sáng lập là Helga Hufflepuff, vị phù thủy vui tính, hiền hòa, đã thu nhận những học sinh mà ba nhà còn lại từ chối, cho nên có thể đối với các bồ nhà chúng mình bình thường, không nổi trội và vô cùng nhạt nhẽo.

Thế nhưng đấy là những đánh giá phiến diện và không đúng một chút nào, dù rằng nhà của chúng mình có rất đông thành viên ở mỗi kỳ nhập học là sự thật, nhưng đó không phải là tiêu chuẩn đúng hoàn toàn để bị gắn mác bình thường và nhạt nhẽo đâu nhé.


???? Harry Potter

© Kiet Huynh

[Ngôi Nhà Của Tính Chăm Chỉ, Sự Công Bằng Và Lòng Trung Thực]

Đây là những tiêu chuẩn cốt yếu mà Helga đặt ra cho những phù thủy sinh của nhà Hufflepuff. Tuy nhiên, khi những phù thủy sinh khác bị ba nhà còn lại từ chối thì cánh cửa của Nhà Hufflepuff luôn mở rộng chào đón gia nhập bất cứ lúc nào.

Bởi vì trong suy nghĩ của Helga, bất kỳ một phù thủy sinh nào cũng đều xứng đáng để được dạy dỗ một cách công bằng và tận tâm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *