ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN CỦA MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ THỜI GIAN DÀNH CHO BẠN

ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN CỦA MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ THỜI GIAN DÀNH CHO BẠN

1. Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời.

2. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn.

3. Làm người nhất định phải có lương tâm! Nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn.

4. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.

5. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng không phải là bước tiếp hay không, mà là bạn phải học cách lựa chọn. Lựa chọn cho mình hướng đi khôn ngoan và phù hợp.

——————–Phạm Tiến———————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *