DÂN TỘC TA CÓ MỘT VỊ LÃNH TỤ NHƯ THẾ!

Chân dung Tống Văn Sơ (tên gọi khác của Bác Hồ) khi bị bắt ở Hồng Kông năm 1931.
Bộ trưởng Anh khi ấy có nhận xét: “Bản thân bị cáo cũng gây ấn tượng tốt trước các quan tòa Anh vì nói tiếng Anh lưu loát và nhấn mạnh ông là một nhà hoạt động dân tộc và vì thế mà đã bị chính quyền Pháp kết án ở An Nam”.Ngay sau có quyết định từ bên Anh, chính quyền Hồng Kông đã thả tự do cho ông Tống Văn Sơ và ông đã trở lại Liên Xô năm 1933.
Hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, cuộc sống đầy gian khổ nhưng không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *