Đã có việc ‘bug trở thành tính năng’ trong thực tế chưa?

Trả lời: Richard Mcfriend, lead technical trong tài chính

=====

Thứ tôi thích nhất.

Chúng ta đều nhớ nhân vật Lara Croft game Tomb Raider phải không? Bạn nhớ điều gì nổi bật của Lara?

Cô ấy thực sự có bộ ngực siêu khủng! (làm ơn đừng nói tôi biến thái).

Đây là ý chính:

Trong khi thực hiện điều chỉnh test cho cơ thể nhân vật nữ, nhà thiết kế đã lăn (kéo) con chuột thay vì tăng 50% kích thước bộ ngực thì tăng lên 150%.

Điều điên rồ là các thành viên khác trong team đang xem anh ấy làm.

Trước khi anh ấy Ctrl + Z, cả nhóm ngay lập tức chấp nhận giữ nó lại.

Giờ hãy bàn về những kẻ biến thái đó.

=====

Trả lời Debora Coleman

Tôi đảm bảo rằng lý do chính mà họ muốn làm nó rõ ràng hơn rằng cô ấy là phụ nữ, và công nghệ đáp ứng thời đó không tốt như bây giờ (và hầu hết developer game là đàn ông..) họ nghĩ rằng bộ ngực lớn sẽ làm điều đó trở nên rõ ràng.

Hãy xem Shadow of the Tomb Raider, với đồ họa đã dễ dàng mô tả giới tính chính xác hơn, họ không còn cung cấp cái khối to đùng như trước nữa.

=====

Phản hồi Richard Mcfriend

Bug đã fix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *