chinh-phu-bai-bo-hoan-toan-9-nghi-quyet-ve-phong,-chong-dich-covid-19

Chính phủ bãi bỏ hoàn toàn 9 nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19

Theo nghị quyết số 174, Chính phủ đã bãi bỏ toàn bộ 9 nghị quyết (bao gồm 8 nghị quyết năm 2021 và một nghị quyết ban hành năm 2022) đồng thời bãi bỏ một phần bốn Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành.

Cụ thể, 9 nghị quyết được bãi bỏ toàn bộ bao gồm Nghị quyết số 16 năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết số 78 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ bãi bỏ hoàn toàn 9 nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Nghị quyết số 79 năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết số 86 năm 2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 106 năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Nghi quyết số 128 năm 2021 về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quá dịch Covid-19.

Nghị quyết số 145 năm 2021 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết số 168 năm 2021 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết số 38 năm 2022 về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Việt Nam, từ khi ghi nhận trường hợp mắc đầu tiên (ngày 23/01/2020), đến nay, cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu trường hợp mắc, 43.206 trường hợp tử vong.

Ngày 19/10, Bộ Y tế đã quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10.

Theo đó, các hoạt động phòng, chống Covid-19 được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Cùng ngày 19/10, Thủ tướng đã quyết định sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm đối với Covid-19 làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm và hiệu lực thi hành từ ngày 20/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *