ky-niem-thang-tu-hao-khuyet-tat-–-vai-tro-cua-ban-la-gi?

Kỷ niệm Tháng Tự hào Khuyết tật – Vai trò của bạn là gì?

Sau khi qua những năm thuở trẻ đi qua những sự sai diện và traum đa khoa, tôi bị đẩy vào thế giới khuyết tật, thế giới của tôi đang xoay vào lãnh thổ lạ lùng. Để nói thật, cho đến khi tôi bị khuyết tật, tôi vẫn là một người không biết gì về những thách thức mà người Khuyết tật phải đối mặt hàng ngày.

Ngày tôi được xuất viện khỏi bệnh viện, những không gian mà tôi đã được chào đón mà không cần nghĩ gì, bây giờ đối diện với tôi với những rào cản cảm thấy không thể vượt qua. Các cửa mà tôi đã đi qua trước đây, bây giờ có vẻ như đồng ý với cố gắng của tôi để vượt qua chúng. Trong một nụ cười, quan điểm của tôi đã thay đổi, thế giới như tôi biết đã bị thay đổi mãi mãi.

Đó là sự khám phá rằng, mặc dù tôi được may mắn không biết đến những thách thức này trong quá khứ, tôi nên biết và có hành động sớm hơn. Kinh nghiệm của tôi không phải là một trường hợp độc lập, mỗi bốn người là người Khuyết tật, và 80% khuyết tật được thu thập giữa tuổi 18 và 64.

Tháng Tự hào Khuyết tật là một thời điểm để tự hào về những danh tính của chúng ta, khoe về cộng đồng của chúng ta và phản ánh về những bước tiến đáng kể của xã hội đối với sự bao hàm. Tuy nhiên, nó cũng là một nhắc nhở rõ ràng về những tiến bộ còn phải làm. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ phải khoe về những thành tựu của mình mà còn phải tiếp tục đem ánh sáng đến những công việc cần thiết trước mắt.

Tôi muốn bắt đầu bằng cách tôn vinh những công sức không ngừng của những nhà hoạt động Khuyết tật, những lãnh đạo và những người ảnh hưởng, họ đang đào tạo một con đư
Để kỷ niệm Tháng Tự Hào Khuyết Tật trong tháng 3, Việt Nam cùng với toàn cầu đang chào đón xuất hiện của một tháng quan trọng đặc biệt này. Với sự thật là tuyệt vời là nhiều nhận thức về nghề nghiệp đang tăng lên, nó thực sự là hành động để khuyến khích cho người khuyết tật và người khác trong cộng đồng.

Tháng Tự Hào Khuyết Tật cũng có nghĩa là việc nhận thức về vai trò quan trọng của người khuyết tật trong cộng đồng xã hội. Những người khuyết tật không phải là đồ vật, họ có tài năng như bất kỳ ai, họ được coi là những con người bình thường. Do đó, cần phải hành động chung với sự đồng hành của mọi người, để hỗ trợ họ trở thành những cá nhân tự do, trung thực và được tôn trọng.

Với vai trò của mỗi cá nhân để hỗ trợ người khuyết tật trong xã hội, bạn hãy thể hiện sự công bằng với họ. Đó là bạn cần hỗ trợ họ bằng cách cung cấp khả năng cho họ cân bằng trong xã hội và cuộc sống, bằng cách chia sẻ kiến thức về khuyết tật, cung cấp chính sách chính trị và cung cấp các thông tin thực tế cho họ. Đồng thời bạn cũng cần nâng cao nhận thức và cung cấp các quyền bằng lòng thương yêu và sự bình đẳng. Điều quan trọng nhất là bạn cần làm cho người khuyết tật cảm thấy tin tưởng và được lắng nghe bằng cách làm cho họ cảm thấy an toàn và để họ biết rằng họ được tôn trọng.

Vì vậy, trong Tháng Tự Hào Khuyết Tật, cố gắng tìm ra cách hỗ trợ người khuyết tật trong xã hội và làm cho họ tự hào về cách sống của họ. Bằng cách làm điều này, người khuyết tật sẽ được đối xử công bằng với những người khác trong cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *